ALGEMENE VOORWAARDEN GIVEWAY CIACArtikel 1: Principe
CIAC wil zijn volgers op Facebook en Instagram aanzetten om mee te doen aan wedstrijd 100 jaar CIAC Giveaway. Deelnemers 'liken' het bericht en beantwoorden de vraag, naar welke bestemming ze het liefste rijden met deze leuke wagen, zo origineel mogelijk.  
Deelnemers kunnen het gebruik van een auto en een tankkaart t.w.v. € 250 winnen voor 1 jaar (tot en met maart 2024). De auto die voorwerp is van de wedstrijd kan zijn: Een Ford Kuga, Een Toyota Corolla ST of een Lexus UX 250h. Een wagen van het merk Ford, Toyota of Lexus met een mindere cataloguswaarde dan vermelde modellen kunnen telkens als alternatieve beloning gekozen worden voor zover beschikbaar. De wagen zal bij oplevering bestickerd zijn met het logo van 100 jaar CIAC. De opgeleverde wagen beschikt over een kilometerbeperking van 20.000 km, deze is geldig vanaf het moment van oplevering t.e.m. eind 2023. Bij geval van schade is er een franchise gerekend van € 1750. Bij overschrijding van de kilometerbeperking wordt een bedrag van 5 euro + BTW in rekening gebracht
Het voertuig zal na 12 maand worden teruggebracht in zindelijke staat.
 
 
Artikel 2: Wie kan meedoen?
Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.
Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.
Personeelsleden en bestuurders van de groep CIAC worden van de wedstrijd uitgesloten.
Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet u al minstens twee jaar beschikken over een Europees rijbewijs B.
 
Artikel 3: Termijn
De wedstrijd start op 2 maart 2023 en eindigt op 31 maart 2023.
 
Artikel 4: Wedstrijd
1. Deelnemers worden gevraagd te beschikken over een persoonlijk Facebook/Instagram account.
· Deelnames van bedrijfspagina's zullen verwijderd worden.
· Deelnames van valse Instagram profielen zullen verwijderd worden
. Deelnames met negatieve intenties zullen verwijderd worden
 
2. Deelnemers worden gevraagd de post te 'liken'. De post 'liken' op meerdere pagina's is niet gelijk aan meerdere deelnames.
· Iedere persoon krijgt één deelname die gelijk staat met één 'like', op één van de pagina's.
· Indien er meerdere 'likes' vastgesteld worden, wordt de eerste 'like' als de
deelname beschouwd.
· Zonder 'like' is er geen deelname.
 
Bovendien worden deelnemers gevraagd naar welke bestemming ze graag zouden rijden met de prijs. De jury (zie art 5) zal autonoom en zonder verantwoording de winnaar bepalen op basis van het origineelste antwoord. Zo meerdere personen hetzelfde antwoord hebben geformuleerd zal, in geval van ex aequo, de eerste post weerhouden worden.
 
Artikel 5: Winnaars bepalen
Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. De winnaar worden gekozen door een jury, samengesteld uit Henri De Hemptinne (CEO CIAC), Bert Wauters (Sales Manager CIAC Fordstore Gent), Bart Baert (SiteManager CIAC Lexus Gent), Stefaan Beeckman (Sales Manager CIAC Toyota Gent) Yves Holstyn (Sales Manager CIAC Toyota Aalst). Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.
 
Artikel 6: Winnaars bekend maken
De winnaar wordt op de hoogte gebracht via een reactie van de pagina op de video. Dit telkens door de pagina waarop de video te vinden is. De winnaar zal bekend gemaakt worden op de vier pagina's van CIAC (Facebook en instagram): CIAC Toyota Aalst, CIAC Fordstore Gent, Lexus Gent of CIAC Toyota Aalst. En dit begin april 2023.
(GMT+1).
 
Artikel 7: reglementswijzigingen
De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.ciac.be.
 
Artikel 8: Betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de jury: Henri De Hemptinne (CEO CIAC), Bert Wauters (Sales Manager CIAC Fordstore Gent), Bart Baert (Site Manager CIAC Lexus Gent), Stefaan Beeckman (Sales Manager CIAC Toyota Gent), Yves Holstyn (Sales Manager CIAC Toyota Aalst). De organisatoren: Bram Van Oost (Consultant Communicatieen Marketing), Amber Van Hee (Consultant Communicatie en Marketing). Het volstaat hiertoe een mail met de
klacht te sturen naar amber.vh@shakeup.be .
 
Artikel 9: Privacy
Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig omgaan. Lees er alles over in onze privacyclausule via https://www.ciac.be/nl/conditions/privacy-policy
 
De organisator zal enkel de gegevens van de deelnemers opvragen en verwerken voor zover noodzakelijk voor de organisatie van de wedstrijd in kwestie

Artikel 10: Contact
Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Amber Van Hee via: amber.vh@shakeup.be