NieuwsOok CIAC helpt de armoede en honger te bestrijden in Gent

 

Persbericht – 18 mei 2020

   Voedselondersteuning Gent - Initiatieven in Coronatijden

Voedselondersteuning Gent (vzw VOG - een initiatief van de Gentse Rotary- en Rotaractclubs in samenwerking met KRAS en maatwerkbedrijf Ateljee) ondersteunt reeds sinds 16 jaar initiatieven die armoede en honger in Gent bestrijden. De Coronacrisis had ook impact op VOG en de organisatie heroriënteerde de hulpverlening waar mogelijk.

Financiering van maaltijden

“VOG financiert maaltijdvouchers waarmee mensen die in armoede leven een maaltijd kunnen nuttigen in een sociaal restaurant. Jammer genoeg moest de horeca de deuren sluiten.”, zegt Koen Decoodt, voorzitter van VOG.

“Toen het OCMW het initiatief nam om maaltijden aan huis te leveren, reageerden wij onmiddellijk en gaven we een ondersteuning van 5.000,00 euro voor mensen die deze maaltijd niet kunnen betalen.”

Logisitieke ondersteuning en verdeling van voedsel

“Wij hebben ook contacten met bedrijven die overschotten en restvoeding aanboden. Als wij dat signaal krijgen dan nemen we contact op met KRAS en Ateljee die dit dan op een efficiënte manier gebruiken. Zo kregen we een aanbod van IKEA, Cargill, Novotel.”, zegt Koen.

Al snel werden een aantal logistieke knelpunten duidelijk. “Vanuit ons netwerk springen we logistiek bij waar mogelijk. CIAC stelt gratis 2 lichte vrachtwagens ter beschikking en een leegstaand bedrijfsgebouw voor de ontvangst van de geschonken voeding. Van daaruit vertrekt alles dan met lichter vervoer. Ook het afhalen en verdelen van de voeding gebeurt in vele gevallen door Rotaryleden die betrokken zijn in de werking van VOG.”

Mondmaskers

VOG ondersteunt de organisaties actief in armoedebestrijding ook op andere manieren. KRAS is een samenwerkingsverband tussen een aantal Gentse organisaties die op een of ander vlak bezig zijn met armoedebestrijding. Enerzijds zien deze organisaties hun inkomsten dalen omdat ze bijvoorbeeld geen kledij- of boekenverkoop of rommelmarkt kunnen organiseren maar ondertussen moeten ze wel maatregelen nemen in het kader van Corona. Maatwerkbedrijf Ateljee (Kringwinkels, sociale restaurants

…) werd ook getroffen door de Coronacrisis en moet heel wat kosten doen om de werking opnieuw op te starten. “Wij besloten dan ook om de verenigingen te ondersteunen door het aankopen, financieren


en verdelen van mondmaskers, 7000 voor KRAS en 3000 voor Ateljee. Voor KRAS kochten we ook 180 plexi gezichtsbeschermers aan.

Uitdagingen post-Corona

“De raad van bestuur vergadert frequent op digitale manier. Enerzijds willen we steunen tijdens deze periode waar mogelijk maar anderzijds willen we ook de groeiende noden post-corona, het ontstaan van nieuwe armoede … in kaart brengen en een actieplan uitwerken. De Gentse Rotaryclubs hebben hiervoor een Post-coronanoodfonds opgericht. We zullen ons hoofdzakelijk blijven richten op voedselhulp maar willen ook op andere vlakken de vinger aan de pols houden.”, aldus Koen Decoodt.

Steun vzw VOG

vzw VOG kreeg een bijkomende steun vanuit het KBS Covid-19 noodfonds. “Grootste bron van onze inkomsten is de jaarlijkse wijnverkoop maar die komt misschien ook op de helling te staan. Gelukkig kregen we onlangs ook de erkenning om fiscale attesten uit te reiken voor giften. Giften die we broodnodig zullen hebben om de armoedeproblematiek vanuit onze invalshoek aan te pakken.”, zegt Koen. De giften vanaf 40€ per jaar aan ‘Fonds Vrienden van Voedselondersteuning Gent’ geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestort bedrag (art.145/33 WIB). Dit kan door het overschrijven op bankrekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met unieke gestructureerde vermelding 019/1780/00039. De giften komen dan ten goede aan VOG.

 

 

www.voedselondersteuninggent.be info@vogvzw.be

 

CONTACTPERSOON PERS

Koen Decoodt - 0493/55.88.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 share:

TWEEDEHANDS

Verkoop van alle merken

momenteel 89 tweedehandswagens in ons park. bekijk ze hier
BTW BE 0460.935.684 - Privacy en algemene voorwaarden - Website by KMOSites